Nowa jakość w UTP

Drukuj PDF

Podsumowanie prac zrealizowanych w IV kwartale 2012 r.

Za nami pierwszy kwartał realizacji projektu. Wszystkie zaplanowane na ten okres tematy zostały pomyślnie zrealizowane.

Zapraszamy do zapoznania się z szczegółowym zakresem prac wykonanych w poszczegolnych Zadaniach.

 

Więcej…
Drukuj PDF

Podpisanie umowy na budowę zintegrowanego systemu informatycznego

 

W dniu 23 listopada 2012 r. Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy podpisał z firmą Simple S.A. umowę na Zbudowanie zintegrowanego systemu informatycznego w ramach realizacji projektu  "NOWA JAKOŚĆ W UTP" w ramach Poddziałania 4.1.1 POKL "Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni". Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego, przedkładając ofertę najkorzystniejszą zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 


Drukuj PDF

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu


W dniu 29 sierpnia 2012 r. pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie a Uniwersytetem Technologiczno - Przyrodniczym im. Jana i Jedrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy została podpisana Umowa o dofinansowanie projektu pt. Nowa jakość w UTP . Dzięki realizacji tego przedsięwzięcia możliwe będzie wdrożenie w naszym Uniwersyteci modelu zarządzania strategicznego. Kwota dofinansowania projektu wynosi 4 967 996,25 zł.

Strona 4 z 4

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Kontakt do administratora strony www

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.