Nowa jakość w UTP

Drukuj PDF

Podsumowanie prac wykonanych w I kwartale 2014 r.

Zapraszamy do zapoznania się z postępem prac w projekcie.

 

Więcej…
Drukuj PDF

Trwają intensywne prace nad opracowaniem Zasad współpracy UTP ze środowiskiem gospodarczym i instytucjami rynku pracy w zakresie jakości kształcenia”

W miesiącu marcu odbyły się dwa kolejne spotkania, których celem była konsultacja zapisów zasad z przedstawicielami środowiska gospodarczego. Spotkaniom przewodniczyła Pani Kanclerz Krystyna Nowak oraz Pani Prodziekan ds. dydaktycznych i studenckich WTiICh Jolanta Tomaszewska – Koordynator zadania.

Gospodarzem spotkania, które odbyło się na Wydziale Inżynierii Mechanicznej był Pan Prodziekan ds. dydaktycznych i studenckich Janusz Musiał a na Wydziale Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki był Pan Prodziekan ds. dydaktycznych i studenckich Marcin Drechny.

Lista przedsiębiorstw, które uczestniczyły w spotkaniach:

Więcej…
Drukuj PDF

Spotkanie robocze zespołu ds. opracowania Zasad współpracy UTP ze środowiskiem gospodarczym i instytucjami rynku pracy w zakresie jakości kształcenia”

Spotkanie, które odbyło się 26 lutego 2014 r. rozpoczął Prorektora ds. dydaktycznych i studenckich, prof. Janusz Prusiński, który podkreślił znaczenie prowadzonych prac nad Zasadami współpracy UTP  ze środowiskiem gospodarczym i instytucjami rynku pracy w zakresie jakości kształcenia z punktu widzenia zmian jakie dokonują się w ramach reformy szkolnictwa wyższego. Celem spotkania było omówienie zakresu merytorycznego dokumentu. 

Więcej…
Drukuj PDF

Podsumowanie prac wykonanych w IV kwartale 2013 r.

Poniżej przedstawiamy informacje dot. prac zrealizowanych w ostatnim kwartale.

Więcej…
Drukuj PDF

Kolejne spotkanie z przedstawicielami środowiska gospodarczego

W dniu 21 listopada  2013 r. odbyło się kolejne spotkanie z udziałem przedstawicieli przedsiębiorstw oraz środowiska akademickiego dotyczące prac nad wypracowaniem „Zasad współpracy Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego ze środowiskiem gospodarczym i instytucjami rynku pracy w zakresie jakości kształcenia”.

Spotkanie rozpoczęło się prezentacją Pani Kanclerz Krystyny Nowak – Kierownika Projektu na temat jego głównych założeń (prezentacja pdf). Następnie Kierownik Działu Kształcenia Pani Elżbieta Jasina omówiła formalne możliwości Udziału interesariuszy zewnętrznych w doskonaleniu i tworzeniu programów kształcenia (prezentacja pdf). W dalszej części Prodziekan ds. dydaktycznych i studenckich Wydziału oraz Telekomunikacji Informatyki i Elektrotechniki Pan Marcin Drechny przedstawił prezentację na temat Współpracy Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki z otoczeniem gospodarczym przy tworzeniu nowych kierunków studiów (pdf) oraz Prodziekan ds. dydaktycznych i studenckich Wydziału Inżynierii Mechanicznej Pan Janusz Musiał przedstawił prezentację na temat Współpracy Wydziału Inżynierii Mechanicznej ze środowiskiem gospodarczym (pdf).

Ostatnim punktem spotkania była dyskusja z udziałem przedstawicieli środowiska gospodarczego w której rolę moderatora pełniła  Pani Jolanta Tomaszewska – Koordynator zadania dot. wdrożenia modułu zarządzania jakością kształcenia.

W spotkaniu uczestniczyli  przedstawiciele następujących podmiotów gospodarczych: Spółka Wodna „Kapuściska”, T Komp, Alcatel – Lucent, Wojskowe Zakłady Lotnicze, Wytwórnia Pianek Poliuretanowych, Z. Ch. „NITRO – CHEM” S. A. oraz Związek Pracodawcy Pomorza i Kujaw.

 

Strona 2 z 4

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Kontakt do administratora strony www

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.