Nowa jakość w UTP

Drukuj PDF

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu


W dniu 29 sierpnia 2012 r. pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie a Uniwersytetem Technologiczno - Przyrodniczym im. Jana i Jedrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy została podpisana Umowa o dofinansowanie projektu pt. Nowa jakość w UTP . Dzięki realizacji tego przedsięwzięcia możliwe będzie wdrożenie w naszym Uniwersyteci modelu zarządzania strategicznego. Kwota dofinansowania projektu wynosi 4 967 996,25 zł.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Kontakt do administratora strony www

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.