Nowa jakość w UTP

Drukuj PDF

Podpisanie umowy na budowę zintegrowanego systemu informatycznego

 

W dniu 23 listopada 2012 r. Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy podpisał z firmą Simple S.A. umowę na Zbudowanie zintegrowanego systemu informatycznego w ramach realizacji projektu  "NOWA JAKOŚĆ W UTP" w ramach Poddziałania 4.1.1 POKL "Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni". Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego, przedkładając ofertę najkorzystniejszą zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Kontakt do administratora strony www

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.