Nowa jakość w UTP

Drukuj PDF

Materiały informacyjne

Materiały informacyjne dot. elektronicznego obiegu dokumentów  - pdf

Harmonogram szkoleń stanowiskowych  - pdf

Harmonogram wdrożenia systemu - pdf

Materiały ze spotkania organizacyjnego z przedstawicielami firmy SIMPLE S. A. -  pdf

Szkolenia dla kadry kierowniczej - informacje podstawowe  - pdf; harmonogram szkoleń  - pdf

Portal pracowniczy - informacje podstawowe  - pdf

Ewaluacja w projekcie "Nowa jakośc w UTP"  - pdf

 

Dokumenty źródłowe

Wniosek o dofinansowanie projektu "Nowa jakość w UTP" powstał w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie w dniu 10 listopada 20111 r.

Podstawą sformułowania głównych założeń projektu była Dokumentacja Konkursowa oraz Raport Końcowy "Modele zarządzania uczelniami w Polsce".

 

Dokumenty projektowe

Wzór Karty Pracy - pdf

Deklaracja udziału w projekcie - doc

Dane uczestnika projektu (pefs) - doc

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - doc

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Kontakt do administratora strony www

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.