Nowa jakość w UTP

Drukuj PDF

Spotkanie robocze zespołu ds. opracowania Zasad współpracy UTP ze środowiskiem gospodarczym i instytucjami rynku pracy w zakresie jakości kształcenia”

Spotkanie, które odbyło się 26 lutego 2014 r. rozpoczął Prorektora ds. dydaktycznych i studenckich, prof. Janusz Prusiński, który podkreślił znaczenie prowadzonych prac nad Zasadami współpracy UTP  ze środowiskiem gospodarczym i instytucjami rynku pracy w zakresie jakości kształcenia z punktu widzenia zmian jakie dokonują się w ramach reformy szkolnictwa wyższego. Celem spotkania było omówienie zakresu merytorycznego dokumentu. 

Ustalono, że dokument będzie się składał z 6 bloków tematycznych.

Blok 1 – podstawy prawne obowiązujące Uniwersytet w zakresie współpracy z podmiotami zewnętrznymi w obszarze tworzenia i doskonalenia programów kształcenia.

Blok 2 – udział interesariuszy zewnętrznych w procesie kształcenia realizowanym na Uniwersytecie.

Blok 3 -  możliwości realizacji elementów procesu dydaktycznego w siedzibach przedsiębiorstw.

Blok 4 – możliwości współpracy  poza dydaktycznej z firmami. T

Blok 5 – udział Biura Karier w procesie łączenia pracodawców i potencjalnych pracowników (studentów/absolwentów UTP).

Blok 6 – oferta Wydziałów UTP.

W dyskusji nad dokumentem obok przedstawicieli UTP aktywny udział wziął uczestniczący w spotkaniu mgr Jerzy Górzyński – konsultant (regionalny związek pracodawców „Pracodawcy Pomorza i Kujaw”).

Ustalono harmonogram prac nad dokumentem oraz harmonogram spotkań konsultacyjnych z przedsiębiorcami.

Członkowie zespołu ds. opracowania dokumentu – pdf

Ankieta - pdf

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Kontakt do administratora strony www

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.