Nowa jakość w UTP

Drukuj PDF

 

  

Konferencja objęta została Patronatem Honorowym Narodowego Centrum Badan i Rozwoju 

 

PROGRAM RAMOWY KONFERENCJI

 

 

9:00 9:30 Rejestracja uczestników
9:30  10:00

Uroczyste otwarcie konferencji

JM Rektor dr hab. inż. Antoni Bukaluk, prof. UTP
10:00 11:00

Zarządzanie strategiczne – perspektywa Resortu, Rektora, Kanclerza, Profesora

Podsekretarz Stanu MNiSzW  dr hab. Jacek Guliński, prof. UAM
11:00 11:30

„Nowa jakość w UTP” - cele i efekty projektu

Kanclerz UTP  mgr inż. Krystyna Nowak
11:30 12:00

Zarządzanie majątkiem UTP

Z-ca Kanclerza mgr inż. Marian Dahms
12:00 12:30 Przerwa kawowa
12:30 13:00

Zasady współpracy UTP ze środowiskiem gospodarczym i instytucjami rynku pracy w zakresie jakości kształcenia

Prodziekan ds. dydaktycznych WTiICh dr hab. inż. Jolanta Tomaszewska, prof. UTP
13:00 13:30

Czynniki wpływające na sprawność zarządzania uczelnią

Audytor Wewnętrzny UTP mgr Karolina Sokalska
13:30 14:15

Model Zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania uczelnią wdrożony w UTP

mgr inż. Andrzej Kuś SIMPLE SA
     
     
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Kontakt do administratora strony www

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.