Nowa jakość w UTP

Drukuj PDF

Materiały prezentowane w trakcie konferencji podsumowującej projekt

 

„Nowa jakość w UTP” - cele i efekty projektu - Kanclerz UTP  mgr inż. Krystyna Nowak - PDF

Zarządzanie majątkiem UTP - Z-ca Kanclerza mgr inż. Marian Dahms - PDF

Zasady współpracy UTP ze środowiskiem gospodarczym i instytucjami rynku pracy w zakresie jakości kształcenia - Prodziekan ds. dydaktycznych WTiICh dr hab. inż. Jolanta Tomaszewska, prof. UTP - PDF

Czynniki wpływające na sprawność zarządzania uczelnią - Audytor Wewnętrzny UTP mgr Karolina Sokalska - PDF

Model Zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania uczelnią wdrożony w UTP - mgr inż. Andrzej Kuś SIMPLE SA - PDF

Dokumentacja fotograficzna dostępna w zakładce Galeria

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Kontakt do administratora strony www

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.