Nowa jakość w UTP

Drukuj PDF

Działanie promocyjne realizowane w ramach projektu


W ramach obowiązku informowania opinii publicznej o pomocy otrzymanej  z Unii Europejskiej, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w projekcie zaplanowano następujące działania promocyjne:

- strona internetowa projektu;

- broszury informacyjne dotyczące realizowanych zadań merytorycznych;

- ogłoszenia prasowe oraz program TV;

- konferencja zamykająca projekt.

Jednocześnie podjęte zostaną działania dotyczące informowania społeczności naszego Uniwersytetu o korzyściach wynikających z realizacji projektu i postępach prac w poszczególnych zadaniach. 

 


 Logotyp

pliki do pobrania:

1. opcja

2. opcja

 


Materiały promocyjne

Broszura informacyjna (3) podsumowująca prace zrealizowane w ramach projektu    pdf

Broszura informacyjna (2) dotycząca działań planowanych do realizacji w ramach projektu - pdf

Plakat promujący projekt  - pdf

Broszura informacyjna (1) dotycząca działań planowanych do realizacji w ramach projektu - pdf

Prezentacja o projekcie - pdf

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Kontakt do administratora strony www

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.